Domov

Vitajte na stránkach spoločnosti EKOREX TRADE, spol. s r. o..

Sme spoločnosťou, ktorá Vám komplexne spracuje účtovníctvo na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, vždy v súlade s platnými zákonmi. Samozrejmosťou je pre nás diskrétnosť pri spracovávaní Vašich údajov.

Účtovníctvo nepotrebujete viesť len preto, lebo je to zákonná povinnosť. Účtovníctvo potrebujete viesť aj pre potrebu získavania informácií pre Vaše správne rozhodnutia vo Vašom podnikaní. A preto je našou prioritou nie len spracovanie Vami dodaných dokladov, ale aj spracovanie reportov podľa Vašich požiadaviek na mesačnej, resp. štvrťročnej báze, aby sme Vám pomohli rozhodnúť sa správne.

Spracovaním účtovníctva našou spoločnosťou Vám zaručíme, že na konci roka neostanete nemilo prekvapení výškou Vašej daňovej povinnosti, nakoľko všetky výsledky budete mať k dispozícii priebežne a teda budeme vedieť optimalizovať Váš základ dane. 

ZÍSKAJTE  SVOJU  ZĽAVU